Aktuální výkonnost fondu

Aktuální
výkonnost
fondu

ČISTÁ HODNOTA AKTIV FONDU

(K 31. 3. 2024)

2 011 891,24 Kč

AKTUÁLNÍ HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE

(K 31. 3. 2024)

1,3642 Kč

VÝKONNOST ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

(K 31. 3. 2024)

7,21 %

Graf vývoje NAV (rozdíl mezi aktivy a závazky)

Graf vývoje NAV v čase (rozdíl mezi
aktivy a závazky)

Jak fond funguje?

Fungování našeho fondu je v principu velmi jednoduché.
Skládá se ze čtyř kroků, které si nyní vysvětlíme.

01

Investoři vloží peníze do nemovitostního fondu nákupem investičních akcií.

02

Fond zhodnocuje investice díky příjmům z pronájmů a změn hodnoty nemovitostí.

03

Získané prostředky se opět investují do nových projektů.

04

Investoři mohou své investiční akcie kdykoliv prodat.

Jak se mohu zapojit?

Investice probíhá přes investiční zprostředkovatele, tj. vašeho finančního poradce nebo přímo přes Conseq jako obchodníka s cennými papíry. Na konci každého měsíce pak probíhá vypořádání nákupů a odkupů investičních akcií, v tento den se realizuje vaše investice.

Sazebník platný od 1. 6. 2023

Vstupní poplatek

Maximálně 5 %

Výstupní poplatek

Žádný

Poplatek za výměnu

Žádný

Celková nákladovost

(Jedná se o odhad celkové nákladovosti. Není účtována investorovi, odrazí se pouze ve výkonnosti příslušné investice)

Maximálně 2,9 %

Výkonnostní poplatek

(Není účtován investorovi, odrazí se pouze ve výkonnosti příslušné investice)

30 % ze zhodnocení nad 5 % p.a.
z meziročního zhodnocení fondového kapitálu

Sazebník platný od 1. 6. 2023

Vstupní poplatek

Maximálně 5 %

Výstupní poplatek

Žádný

Poplatek za výměnu

Žádný

Celková nákladovost

(Jedná se o odhad celkové nákladovosti. Není účtována investorovi, odrazí se pouze ve výkonnosti příslušné investice)

Maximálně 2,9 %

Výkonnostní poplatek

(Není účtován investorovi, odrazí se pouze ve výkonnosti příslušné investice)

30 % ze zhodnocení nad 5 % p.a.
z meziročního zhodnocení fondového kapitálu