Do čeho investujeme?

Investujeme do nájemních projektů v ekonomicky nejsilnějších českých městech v nedaleké vzdálenosti od hromadné dopravy.

Nabízíme nájemní bydlení nové generace. Byty jsou navržené konkrétně pro účely nájemního bydlení. Jsou moderní, plně vybavené a energeticky efektivní.

Nájemcům přináší komfort bydlení a znatelné úspory za energie. Investorovi přináší vyšší výnos z nájmu.

Index realizovaných cen nových bytů v Praze
Průměrný roční index spotřebitelských cen (využívá se k výpočtu inflace)

Proč rezidenční nemovitosti
a nájemní bydlení?

Investice do nemovitostí je běh na dlouhou trať. Data minulých let ukazují, že růst cen nových bytů v dlouhodobém horizontu jasně poráží inflaci.

My do budoucna očekáváme, že ceny nových bytů budou mít i nadále přímý vztah s vývojem nominálních mezd. Zvyšující se mzdy povedou k růstu cen nových bytů ve vyhledávaných lokalitách. A tím pádem i zhodnocení prostředků investorů.

Proč rezidenční nemovitosti
a nájemní bydlení?

Investice do nemovitostí je běh na dlouhou trať. Data minulých let ukazují, že růst cen nových bytů v dlouhodobém horizontu jasně poráží inflaci.

My do budoucna očekáváme, že ceny nových bytů budou mít i nadále přímý vztah s vývojem nominálních mezd. Zvyšující se mzdy povedou k růstu cen nových bytů ve vyhledávaných lokalitách. A tím pádem i zhodnocení prostředků investorů.

Index realizovaných cen nových bytů v Praze
Průměrný roční index spotřebitelských cen (využívá se k výpočtu inflace)

Cena nových bytů v Praze       
Vývoj nominální mzdy

Cena nových bytů v Praze        Vývoj nominální mzdy

Informace o fondu

Zaměření

Investice do rezidenčních nemovitostí určených k dlouhodobému pronájmu a jejich správa

Druh cenného papíru

Investiční akcie

Frekvence úpisu a odkupu akcií

Měsíční

Vstupní poplatek

Dle sazebníku, max. 5 %

Obhospodařovatel fondu

MINT investiční společnost, a.s.

Administrátor fondu

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

Česká spořitelna, a.s.

Auditor

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Regulace

Právní řád České republiky

Regulátor

Ministerstvo financí České republiky

Orgán dohledu

Česká národní banka

Zdanění fondu

5 % ze zisku fondu

Celková nákladovost fondu (v r. 2022)

2,9 %

Informace o fondu

Zaměření

Investice do rezidenčních nemovitostí určených k dlouhodobému pronájmu a jejich správa

Druh cenného papíru

Investiční akcie

Frekvence úpisu a odkupu akcií

Měsíční

Vstupní poplatek

Dle sazebníku, max. 5 %

Obhospodařovatel fondu

MINT investiční společnost, a.s.

Administrátor fondu

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

Česká spořitelna, a.s.

Auditor

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Regulace

Právní řád České republiky

Regulátor

Ministerstvo financí České republiky

Orgán dohledu

Česká národní banka

Zdanění fondu

5 % ze zisku fondu

Celková nákladovost fondu (v r. 2023)

2,57 %