top of page

Kontaktní údaje

MINT rezidenční fond SICAV, a.s.

Václavské náměstí 773/4

Nové Město,Praha 1

110 00 Praha

+420 225 354 830

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na:

https://www.conseq.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

Kontakty: Contact

Informace prezentované na webových stránkách MINT rezidenčního fondu jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely a nejsou nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením ani analýzou investičních příležitostí. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a v něm popsanou investiční strategií. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota cenných papírů se v čase mění. Investice fondu podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu. MINT rezidenční fond SICAV, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců.

Sídlo společnosti

MINT rezidenční fond SICAV, a.s.

Václavské náměstí 773/4

Nové Město (Praha 1)

110 00 Praha

IČ: 090 424 23
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25193/MSPH

bottom of page