Čistá hodnota aktiv fondu

1 101 139 757,2 Kč

k 31/08/2022

Aktuální hodnota investiční akcie

1,2167 Kč

k 31/08/2022

Vývoj hodnoty investiční akcie

1,200

Slide1.png

1,0000

1,0440

1,1397

1,1493

1,0531

1,0948

1,1063

1,0977

1,0480

1,150

1,100

1,050

1,000

31/10/20

31/12/20

28/02/21

30/04/21

31/08/21

31/10/21

30/06/21

31/12/21

28/02/22

1,1591

30/04/22

1,1664

31/05/22

1,2101

31/07/22

31/8/22

Můj účet

Pro vstup na Váš investiční účet prosím klikněte na tlačítko "Vstoupit" níže.

 

Sazebník platný od 1.6.2020

Vstupní poplatek

není

Výstupní poplatek

max. 5%

Poplatek za výměnu

Celková nákladovost*

není

max. 2,5%

*Podfond je nově založeným podfondem. Jedná se o odhad celkové nákladovosti. Není účtována investorovi, odrazí se pouze ve výkonnosti příslušné investice

Výkonnostní poplatek**

**Výkonnostní poplatek není účtován investorovi, odrazí se pouze ve výkonnosti příslušné investice

30% ze zhodnocení nad 5% p.a. z meziročního zhodnocení fondového kapitálu

Informace prezentované na webových stránkách MINT rezidenčního fondu jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely a nejsou nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením ani analýzou investičních příležitostí. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a v něm popsanou investiční strategií. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota cenných papírů se v čase mění. Investice fondu podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu. MINT rezidenční fond SICAV, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců.